ons "hero supplier" programmaWe hebben allemaal helden nodig. Sommige willen graag sterke helden. Anderen juist snelle. En sommigen willen eentje die houdt van een potje knokken. Hier bij innocent zien we graag dat onze helden duurzame energie gebruiken en waterbesparende kranen installeren.

We werken met leveranciers die ook verantwoord ondernemen. We vinden het belangrijk dat zij onze waarden delen en ons willen helpen om de hoeveelheid energie, water en afval in ons productieproces te verminderen. We doet dit met name via ons helden programma dat "hero supplier" heet. Met het programma willen we vier dingen doen:duurzaamheidsmanagement

Hebben ze systemen die hun impact op het milieu beheren ?

• Behalen ze de milieudoelstellingen? 

• Koppelen ze het salaris van hun senior management aan het behalen van milieudoelstellingen?

an image of planet earth

energie en broeikasgassen

• Hebben ze energie-efficiënte doelstellingen?

• Gebruiken ze duurzame energie?

• Zijn hun doelen gebaseerd op de wetenschap?

an illustration of lightbulb

water

• Hebben ze doelstellingen met betrekking tot  waterbesparing?

• Is het personeel ervoor opgeleid om die doelen te behalen?

an image of a water tap

afval en grondstoffen

  • Brengen ze stoffen naar een stortplaats?
  •  Hebben ze recycleer doelstellingen?
  • Werken ze rond de visie van een circulaire economie?
an illustration of a book with a recycling symbol on it

mensenrechten en sociale verantwoordelijkheid

• Is er een mensenrechten of een ethical trade policy? 

• Is er iemand geheel verantwoordelijk voor de werknemerspraktijken en de mensenrechten binnen het bedrijf? 

• Is er een rapport  over de gender-(of een andere) loonskloof?

a photo of a farmer tending to her crops

We scoren al onze leveranciers op hoe ze het doen en we verwachten een hoge prestatie op het gebied van duurzaamheid. Onze partners voor het mengen en bottelen van onze drankjes moeten eind 2020 een score van 2 uit 3 halen. Onze verpakkingsleveranciers hebben hier tot eind 2021 voor.

Aparte bakken om te recycleren. Documentatie over afvaloverdracht. Milieubeleid. Het klinkt misschien een beetje saai, maar voor ons zijn dít waar echte helden uit bestaan. Laat die latexpakken maar thuis.